نمودار سازمانی
دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل و حسابرسی
دفتر
هیئت مدیره و مدیر عامل و حسابرسی
تلفن: --
دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل و حسابرسی داخلی
پیگیری و انجام کلیه امور ارجاعی از سوی مدیریت عامل و همچنین مدیردفتر هیئت مدیره.
برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت کلیه ماموریت های مدیریت عامل شامل تهیه بلیط، رزرو هتل و سایرموارد.
برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت ملاقات پرسنل شرکت و سایر افراد با مدیریت عامل.
اجرای برنامه های تنظیمی هفتگی و ماهانه که از سوی مدیردفتر هیئت مدیره اعلام شده است.
نظارت و بازرسی بر حسن انجام فعالیتهای ستادی و اجرایی شرکت با توجه به مقررات ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و رویه های جاری شرکت
برنامه ریزی و تعیین اولویت ها برای نظارت و بازرسی فعالیتهای مالی؛ اداری و فنی
نظارت بر صحت موارد تخلف ، نارساییها و سوء جریانات اداری و هرگونه اختلال و کوتاهی درکلیه امور شرکت وارائه گرارش آن به مقام ارشد شرکت
نظارت بر تهیه گزارشهای لازم درمورد رسیدگی های انجام شده وارائه پیشنهادها وراه حلهای ممکن به مقام عالی شرکت به منظور بازنگری و بهبود خط مشی ها و دستورالعملهای تدوین شده
 
 
 
 
Powered by DorsaPortal