نمودار سازمانی
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
تلفن: --
 دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
اقامه دعاوی حقوقی و طرح شکایات کیفری علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در محاکم دادگستری و کلیه مراجع قضائی ، انتظامی و اداری
دفاع از دعاوی حقوقی و شکایات مطروحه علیه شرکت از طریق تنظیم لوایح و در صورت لزوم شرکت در جلسات دادرسی
معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضائی ، انتظامی ، وزارتخانه ها ، دستگاهها ، سازمانها ، مؤسسات ، نهادها ، ادارات ، ارگانها ، شرکتهای دولت و خصوصی ، ادارات کار و امور اجتماعی و شهرداری ها و امضاء ارسال اخطاریه و اظهارنامه جهت اشخاص حقیقی و حقوقی
حق توکیل برای طرح هر گونه دعوی ، دفاع و تعقیب دعاوی و شکایت ولو کراراً و معرفی کارشناس حقوقی به عنوان وکیل وفق قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب مجلس شورای اسلامی
اعتراض به آرای تجدیدنظر ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل و یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، طرح دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ، طرح دعوی اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی بنام شرکت و غیره
ایراد دفاعیات قانونی نسبت به دعاوی مطرو ح علیه شرکت در مراجع حل اختلاف کارگران و نیز دیوان عدالت اداری
دستور و انجام کلیه امور راجع به نحوه خرید و تملک اراضی برای طرحهای عمرانی برق وفق ضوابط و قوانین و مقررات و همچنین دستور پرداخت بهاء اراضی و خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و دعوت از کارشناس رسمی و منتخب دادگستری جهت تعیین خسارات وارده به املاک و مستحدثات و اعیانی اشخاص حقیقی و حقوقی
امضاء و دستور کلیه مکاتبات و اقداماتی که در حیطه وظایف دفتر حقوقی می باشد و پیگیری کلیه امور محوله
پاسخگوئی به گزارش بازرسی ها انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور
بررسی و تهیه پاسخ شکایات ارجاع شده از سوی دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت
تهیه متون قراردادهای اجاره ، تعهدنامه ، اقرارنامه ، صلحنامه ، مبایعه نامه وغیره جهت تنظیم در دفاتر اسناد رسمی
همکاری با مجریان طرحهای عمرانی در قالب اخذ مجوز فوریت طرح از وزیر محترم نیرو ، ترتیب درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر اعلام کروکی و مشخصات طرح جهت اطلاع ذوی الحقوق ، انجام اقدامات لازم جهت تصرف و متعاقباً تملک اراضی مورد نیاز طرح ، وفق و مقررات و ایراد دفاعیات در قبال دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به عملیات اجرایی طرح و نیز اقامه دعوی علیه اشخاص مذکور در موارد ایجاد مزاحمت برای انجام عملیات مزبور
تمام اختیارات راجع به امر دادرسی جز آنچه که صراحتاً استثناء گردیده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد
بررسی و اعلام نظر نسبت به استعلامات واصله از قسمتهای مختلف و ارائه مشاوره حقوقی به آنان پیرامون مسائل گوناگون مانند بیمه بازنشستگی ، غرامت فوت و...
انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری جهت پیگیری امور حقوقی و قضایی شرکت
نظارت بر رسیدگی و پاسخگویی به کلیه شکایات واصله
نظارت بر چگونگی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق ارباب رجوع ، آیین نامه مبارزه با رشوه و نظامنامه پاسخگویی به شکایات و ارائه گزارشات لازم


Powered by DorsaPortal