با توجه به سیاست های وزارت نیرو، مصوبات و برنامه های کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی صنعت برق و کارگروه تخصصی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت برق در این حوزه و با همکاری سایر اعضا به صورت تخصصی در مورد رفع چالش ها و پیش برد برنامه های شرکت توانیر و شرکت های زیر مجموعه در این حوزه به ویژه موارد زیر اقدام می نمایند: 
1- همکاری در برنامه ریزی حوزه سیستم های اطلاعاتی و زیر ساخت های هوشمندی کسب و کار و مشاوره به منظور نظارت بر اجرای
2- بررسی و تحلیل وضع موجود و چشم انداز آینده شرکت توانیر و شرکت های زیر مجموعه در حوزه سیستم های اطلاعاتی و زیر ساخت های نرم افزاری هوشمندی کسب و کار
3- بررسی تحلیل و تحلیل تجارب موفق و ناموفق شرکت های زیر مجموعه در حوزه سیستم های اطلاعاتی و زیر ساخت های هوشمندی کسب و کار و زمینه سازی برای تبادل تجارب در این حوزه
4- بررسی مشکلات و مسایل حوزه سیستم های اطلاعاتی و زیر ساخت های نرم افزاری هوشمندی کسب و کار و یافتن راه حل های جامع، استاندارد برای آنها
5- بررسی مسایل مربوط به امنیت سیستم های اطلاعاتی و تدوین پیش نویس رویه ها و دستورالعمل های مرتبط و پیشنهاد به کارگروه تخصصی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت برق
6- همکاری، مشاوره و نظارت برای ایجاد هماهنگی بین طرح ها و برنامه ها در شرکت های زیر مجموعه با اخرین دستاوردهای سیستم های اطلاعاتی و زیر ساخت های هوشمندی کسب و کار
 
 
Powered by DorsaPortal