دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/02/01
ساعت 23:25 4135 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4181 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.1- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه