دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/12/11
ساعت 19:04 3037 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2892 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.7% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه