دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1401/02/29
ساعت 15:02 6718 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7364 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.6%- درصد
اعضا چگونه از منابع در اختیار خود مطلع می گردند؟
سئوال:
پاسخ:
اعضای کتابخانه بامراجعه به سایت شرکت و ورود به پرتال کتابخانه از منایع در اختیار خود مطلع می گردند.
تاریخ:
1400/02/13
تعداد بازدید:
1
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه