دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1401/02/25
ساعت 14:50 6008 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7078 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 15.11%- درصد
چه کسانی می توانند در اجرای اولویتهای شرکت، همکاری و مشارکت نمایند؟
سئوال:
پاسخ:
کلیه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم به انضمام شرکت‌های دانش بنیان می توانند در پیشنهاد و اجرای اولویتها همکاری و مشارکت نمایند
تاریخ:
1400/02/13
تعداد بازدید:
1
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه