دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1401/02/25
ساعت 14:50 6008 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7078 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 15.11%- درصد
نحوه تأیید و تصویب پیشنهادهای تحقیقاتی به چه نحو می باشند؟
سئوال:
پاسخ:
پس از دریافت پیشنهادها و دسته بندی آن توسط دبیرخانه تحقیقات، در کمیته های تخصصی مربوطه مطرح و پس از تأیید، در کمیته مرکزی تحقیقات شرکت مطرح و پس از قبولی اولویت و تأیید، به شرکت توانیر ارسال می‌گردد. شرکت توانیر نیز به وزارت نیرو و پژوهشگاه ارسال می نماید که پس از تکراری نبودن اولویت و ضرورت انجام موضوع، پس از تأیید، مجدداً به شرکت به عنوان اولولت سال اعلام می‌گردد.
تاریخ:
1400/02/13
تعداد بازدید:
2
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه