دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1401/04/11
ساعت 17:07 8077 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8141 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.78%- درصد
پروژه های خاتمه یافته سال 1386 الی 1390
عناوین پروژه های تحقیقاتی پایان یافته سال 1386 تا 1390
 
ردیف عنوان پروژه سال قرارداد نام محقق موسسه طرف قرارداد سال پایان پروژه محل اجرا  
بررسی دلایل عدم پرداخت مطالبات از سوی مشترکین برق (خانگی وتجاری) در استان خوزستان  وارائه راهکارهای مناسب  1383  دکتر صمدی شرکت نوآوران جنوب    1386برق منطقه ای خوزستان  
بررسی هریک از روشهای جمع آوری برقهای غیر مجاز وانتخاب روش بهینه 1383 شعاع عبداوی  مجتمع عالی ... آب وبرق خوزستان 1386 برق منطقه ای خوزستان  
 تعیین کاهش اضطراری بارشبکه خوزستان باتوجه به اولویت های اقتصادی واجتماعی 1386منصور نعیمی  مجتمع عالی ... آب وبرق خوزستان  1386 برق منطقه ای خوزستان
بررسی روشهای جدید خمش زدائی شفت های خمیده وتدوین دستورالعمل 1381 دکتر مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف 1386  برق منطقه ای خوزستان
 طراحی وساخت ژنراتور توربین بادی کوپل مستقیم بدون هسته آهنی 1385دکتر محمود جورابیان دانشگاه شهید چمران 1386  برق منطقه ای خوزستان
مطالعه فنی واقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی درمصارف الکتریکی خوزستان وانتخاب روش بهینه  1386دکتر حبیب اله عصاره دانشگاه شهید چمران1387  برق منطقه ای خوزستان
 تهیه نرم افزار محاسبه وتحلیل قیمت تمام شده برق تولیدی وتعیین توزیع بهینه برق 1385ابراهیم سربندی فراهانی  پژوهشگاه نیرو1387  برق منطقه ای خوزستان
 طراحی وساخت محدودکننده های جریان کوتاه(fcl)- (با80%) 1381دکتر رادان دانشگاه عبسپور  1387 برق منطقه ای خوزستان
تدوین برنامه پنج ساله دوم تحقیقات راهبردی شرکت برق منطقه ای خوزستان  1385دکتر ابراهیم حاجی دولو  دانشگاه شهید چمران1387 برق منطقه ای خوزستان  
10 ارائه روش جدیدی جهت محاسبه بار پایه،میانی وپیک شبکه برق خوزستان 1386  دکتر محمود فتوحیدانشگاه صنعتی شریف 1388 برق منطقه ای خوزستان  
11  بررسی ومقایسه اثرات تمرینات هوازی دو هفته ای با هشت هفته ای برسطوح انسولین وگلوکز پلاسما وحساسیت به انسولین پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان  1386دکتر حبیبی  دانشگاه شهید چمران1388 برق منطقه ای خوزستان  
12 ارزیابی قابلیت اطمینان چند پست نمونه انتقال وفوق توزیع شرکت برق منطقه ای خوزستان  1386دکتر محمود فتوحی دانشگاه صنعتی شریف 1389 برق منطقه ای خوزستان  
13  استراتژی پیشنهاد دهی قیمت برای نیروگاه ها دربازار برق با مکانیزم پرداخت براساس پیشنهاد pay Az Bid1386 دکتر محمود فتوحی دانشگاه صنعتی شریف 1389 برق منطقه ای خوزستان  
14  طراحی وتبیین درآمد حاصل از فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه براساس ایین نامه تعیین روش نرخ وشرایط خرید وفروش برق درشبکه کشور 1386هومن نجار زاده  مجتمع عالی ... آب وبرق خوزستان 1390برق منطقه ای خوزستان  
15 آنالیز هارمونیکی بارخطی شبکه 1386 دکتر مختاری دانشگاه صنعتی شریف 1390  برق منطقه ای خوزستان
16  تاریخ یک صد ساله صنعت برق خوزستان 1386فریده سالمی پور مجتمع عالی ... آب وبرق خوزستان 1390 برق منطقه ای خوزستان  
17 حمایت از تجهیز آزمایشگاههای پیشرفته دانشگاه شهید چمران  1387--  دانشگاه شهید چمران  1390برق منطقه ای خوزستان  
18 حمایت از تجهیز آزمایشگاههای پیشرفته دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول 1387 --  دانشگاه صنعتی جندی شاپور 1390 برق منطقه ای خوزستان
19 حمایت از تجهیزات آزمایشگاههای پیشرفته مجتمع عالی بهبهان 1387  --مجتمع عالی بهبهان 1390  برق منطقه ای خوزستان
20  حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد" بکارگیری gis در شبکه انتقال نیرو و امکان سنجی مسیر یابی خطو 1390 دکتر کاظم رنگزن دانشگاه شهید چمران 1390برق منطقه ای خوزستان  
21 تحقیق وبررسی علل ارتعاش خرابی یاتاقانها ومحور پمپ های مرحله اول کارون 1385 دکتر شهرام شهرویی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1386نیروگاه رامین 
22  بررسی عل خوردگی لوله های مبدل حرارتی استارت بویلر وبررسی امکان جایگزینی آنها بالوله های کندانسور 1385 دکتر خلیل رنجبر دانشگاه شهید چمران  1386 نیروگاه رامین 
23  ساخت 10عدد شیرهای ایمپالسی 1386مهندس شیرزاد شرکت مواد پویان 1387 نیروگاه رامین 
24  بررسی مشکلات مکانیکی ومتالوژیکی بوسترپمپ رامین 1386دکتر خلیل رنجبر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1387 نیروگاه رامین 
25  طراحی وساخت بلوک کنترل تجهیزات1383 دکتر محمود جورابیان  دانشگاه شهید چمران1388 نیروگاه رامین 
26  آنالیز ارتعاشات وبررسی مشکلات مکانیکی والکترونیکی فیدپمپ ها وتوربو فید پمپها به منظور ارائه راهکارهای فنی واقتصادی 1386دکتر مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف  1390نیروگاه رامین 
27  ارائه مدل وطرح اولیه بازیافت گاز CO2 خروجی واحدهای نیروگاهی جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفتی1388 مهندس عدنان مرادیان  پژوهشگاه نیرو 1390 نیروگاه رامین
28 مطالعه بازیافت انرژی اتلافی توربین های گازی نیروگاه زرگان به منظور تهیه بخار وآب مقطر 1383 محمد عامری  دانشگاه عباسپور1386 نیروگاه زرگان  
29 تهیه شناسنامه فنی.تدوین دانش ساخت وارائه یک دست کامل مجموعه گلندهای توربین زرگان(با 34%) 1383 سعید عزیز نژاد شرکت تجربه نور  1386 نیروگاه زرگان
30  تعیین شاخصهای بهره وری دربخش بهره برداری درنیروگاه حرارتی رامین وگازی آبادان MADM 1385 عابدین صادق آبادی مجتمع عالی ... آب و برق خوزستان1386  نیروگاه آبادان
31 بهینه سازی سیستم تهویه کوپه های توربین،انتقال قدرت واگزوز واحدهای GEF9  نیروگاه گازی آبادان  1386مهدی ولی زاده پژوهشگاه نیرو 1387  نیروگاه آبادان
32 طراحی وپیاده سازی سیستم مستقیم مانیتورینگ وآنالیز ارتعاشات برروی مجموعه توربین-ژنراتوریک واحد نیروگاه گازی آبادان  1386 مهدی آقا امینیپژوهشگاه نیرو 1388 نیروگاه آبادان 
33 طراحی روش مناسب بهینه سازی آب خنک کاری نیروگاه گازی آبادان  1387
دکتر ابراهیم
حاجی دولو 
دانشگاه شهید چمران  1389 نیروگاه آبادان
34 طراحی وانتخاب روش بهینه سرمایش هوای ورودی برای توربین های گازی  1387
 دکتر ابراهی
حاجی دولوم
 دانشگاه شهید چمران1389 نیروگاه آبادان 
35 طراحی وساخت محل یاب خطای زمین درشبکه DC نیروگاه آبادان 1386 مریم امیرآبادی پژوهشگاه نیرو 1389 نیروگاه آبادان  
36 تهیه بسته نرم افزاری آموزش مقدماتی بهره برداری MARK5وارزیابی عملکرد بهره برداری بهمراه شبیه سازی عملکرد اضطراری برای توربین گاز نیروگاه ابادان 1386ادوارد غریبیان پژوهشگاه نیرو 1390  نیروگاه آبادان
 37طراحی وساخت رگولاتور والو با سنسور دما  1387بابک امینی پژوهشگاه نیرو  1390 نیروگاه آبادان
38 طراحی سیستم عیب یابی مرکزی نیروگاهی با روش آنالیز ارتعاشات وپیاده سازی آن درنیروگاه گازی آبادان  1388مهدی آقا امینی پژوهشگاه نیرو  1390 نیروگاه آبادان
39  ارائه مدل چند وجهی مدیریت مناسب وبهره برداری مطلوب درنیروگاههای جدید با نیروهای جوان   1386 عابدین صادق آبادی مجتمع عالی ... آب و برق خوزستان 1390 نیروگاه آبادان 
40تدوین شناسنامه فنی یراق آلات شبکه های توزیع براساس نمونه های مرغوب(سری دوم) با 75% ناتمام   1385 مهرداد شمسمجتمع عالی ... آب و برق خوزستان  1389شرکت توزیع نیروی برق اهواز
41تدوین شناسنامه فنی یراق آلات شبکه های توزیع براساس نمونه های مرغوب(پژوهشگاه)   1385اعظم باجقلی پژوهشگاه نیرو  1387شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان 
42بررسی علل خوردگی ناشی از ترکیبات گوگرد دار (حاصل از استخراج نفت) در تجهیزات شبکه های توزیع مناطق نفت خیز گچساران و ارائه روش های عملی پیشگیری آن 1385 داور رضا خانی  پژوهشگاه نیرو 1386 شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/08
تعداد بازدید صفحه:
6090
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه