دوره آموزشی معماری سازمانی
 
فیلم دوره آموزشی معماری سازمانی  حجم  فرمت  تاریخ دانلود
 جلسه اول -مبانی وچارچوب معماری سازمانی  2.27GB  MP4  1399.04.23 دانلود
 جلسه دوم قسمت اول- فرایند معماری سازمانی -دکترحقیقی  972MB   MP4   1399.04.23 دانلود
 جلسه دوم قسمت دوم - چارچوبهای معماری سازمانی- دکتر جعفری  1.60GB   MP4   1399.04.23 دانلود
 جلسه سوم- معماری سازمانی سرویس گرا - دکتر حقیقی  2.41GB   MP4   1399.04.23 دانلود
 جلسه چهارم - مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی- دکتر جعفری  2.18GB   MP4 1399.04.23  دانلود
 جلسه پنجم - استانداردهای مدلسازی فرایند- دوره آموزشی معماری سازمانی  2.18GB   MP4   1399.04.23 دانلود
 
 
فایلهای دوره آموزشی معماری سازمانی حجم فرمت تاریخ دانلود
جلسه اول -مبانی وکاربردهای معماری سازمانی- دکتر حقیقی 10.7KB PDF 1399.04.23 دانلود
جلسه دوم قسمت اول- چارچوبهای معماری سازمانی -دکترجعفری 6.4KB PDF 1399.04.23 دانلود
جلسه دوم قسمت دوم - متدولوزی های معماری سازمانی- دکتر جعفری 7.8KB PDF 1399.04.23 دانلود
جلسه سوم قسمت اول- معماری سازمانی سرویس گرا - دکتر حقیقی 2.6KB PDF 1399.04.23 دانلود
 جلسه سوم قسمت دوم- مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی - دکتر جعفری  1.6KB  PDF 1399.04.23  دانلود 
جلسه چهارم - یکپارچگی و تعامل پذیری معماری سازمانی- دکتر جعفری 2.7KB PDF 1399.04.23 دانلود
جلسه پنجم - استانداردهای مدلسازی فرایند- دوره آموزشی معماری سازمانی- مهندس لیوانی 2.5KB PDF 1399.04.23 دانلود
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/22
تعداد بازدید صفحه:
301
Powered by DorsaPortal