دوره برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
 
 فیلم دوره آموزشی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)  حجم  فرمت  تاریخ دانلود
 جلسه اول - مبانی و مقدمات برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)- دکتر حقیقی  2.27GB  MP4 1399.05.05 دانلود
 جلسه دوم- معماری‌ها، تکنولوژی و انتخاب یک بسته ERP -دکترحقیقی  972MB   MP4 1399.05.06 دانلود
 جلسه سوم- پیاده‌سازی یک بسته ERP - دکتر جعفری  2.41GB   MP4   1399.05.11 دانلود
 جلسه چهارم - مباحث تکمیلیERP- دکتر جعفری  2.18GB   MP4 1399.05.12 دانلود
 جلسه پنجم -بررسی ماژول‌های یک نمونه ERP- مهندس لیوانی  2.18GB   MP4   1399.05.13 دانلود
 
 
فایلهای دوره آموزشی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) حجم فرمت تاریخ دانلود
جلسه اول - مبانی و مقدمات برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)- دکتر حقیقی 1.55MB PDF 1399.05.05 دانلود
 جلسه دوم- معماری‌ها، تکنولوژی و انتخاب یک بسته ERP -دکترحقیقی
735KB PDF 1399.05.06 دانلود
جلسه سوم- پیاده‌سازی یک بسته ERP - دکتر جعفری 1.45MB PDF 1399.05.11 دانلود
جلسه چهارم - مباحث تکمیلیERP- دکتر جعفری  2.02MB  PDF 1399.05.12  دانلود 
جلسه پنجم -بررسی ماژول‌های یک نمونه ERP- مهندس لیوانی 2.08MB PDF 1399.05.13 دانلود
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/01
تعداد بازدید صفحه:
558
Powered by DorsaPortal